Yayınlar

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve Öneriler Raporu

Türkiye’de vakıf ve derneklerin tabi olduğu mali mevzuatın durumunu inceleyen ve iyileştirme önerileri sunan rapor, STK’ları ilgilendiren vergi düzenlemeleri ve uygulamaları ile Vergi Muafiyeti ve Kamu Yararı Statülerine ilişkin detaylı değerlendirmeler ve iyileştirme önerileri de içeriyor.

Yazar: Hayati Şahin, Tevfik Başak Ersen

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve Öneriler Raporu

Raporu İndirin