Haberler

Üye Buluşmamız Gerçekleşti

Sivil toplum kuruluşlarının yasama süreçlerine katılımlarını kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan, 2023 yılının Mart ayında yayımladığımız Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Süreçlerine Katılımı için Rehber’i konu alan atölyemizi üyelerimizin katılımıyla 20 Ekim tarihinde gerçekleştirdik. Rehberin yazarları, ekibimizden Duygu Doğan ve Güneş Engin’in kolaylaştırıcılığında gerçekleşen atölyede, “Yasama ile İlgili Temel Kavramlar, Sivil Toplumun Yasama Süreçlerine Katılımı ve Paydaş görüşleri ve Yasamaya Etkin Katılım için Öneriler olmak üzere üç bölümden oluşan rehberde yer alan bilgiler aktarıldı ve tanıtılan mekanizmaların kullanımına yönelik uygulamalar hayata geçirildi. TÜSEV olarak üyelerimizle bir araya gelmeye ve birbirimizden öğrenme alanları yaratmaya devam edeceğiz.