Yayınlar

Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair Değerlendirme: Sorunlar ve Engeller

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair Değerlendirme: Sorunlar ve Engeller bilgi notunda Türkiye’de yardım toplama mevzuatı ve uygulamadan kaynaklı sorunlar ve engeller, yardım toplama izin başvurularında talep edilen belgeler, değerlendirme kriterleri ve süreçleri, dijital teknolojilerle gelişen yeni bağış toplama yöntemlerine dair değerlendirmeler ve yardımların kullanımı ve denetimi ile ilgili sınırlamalar ve kamu yararı ve vergi muafiyeti statülerine dair görüşlere yer veriliyor.

Yazar: TÜSEV

Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair Değerlendirme: Sorunlar ve Engeller

Raporu İndirin