Haberler

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Projesi 3. Aşaması Başladı

British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi’nin ilk iki döneminde proje faaliyetleri kapsamında;

•Türkiye’de sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespiti,
•Sosyal girişimcilik modeline ilişkinbilgi paylaşımında bulunulması ve farkındalık yaratılması,
•sosyal girişimcilerin paylaşım alanı olarak kullanabilecekleri sosyal girişim portalının(www.sosyalgirisim.org) oluşturulması,
•Sosyal girişimlere yönelik mevzuat, kamu ve özel sektör destekleri konularında politika belgelerinin yazılması gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyetlerle birlikte ülkemizde sosyal girişimlerle ilgili farkındalık artamaya devam ederken; yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmaların geliştirilmesinin önemi ortaya konulmuştur.

TÜSEV Sosyal Girişimcilik Projesi’nin 3. aşamasındafaaliyetlerine, tematik seminerler aracılığıyla bilgi paylaşımı, sosyal girişimci ağının geliştirilmesi,sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının güçlendirilmesine yönelik savunuculuk çalışmalarıyla devam edecektir.

TÜSEV ve British Council tarafından belirlenen proje hedefleri doğrultusunda planlanan 3.dönem faaliyetleri aşağıdaki şekildedir:

•Sosyal Girişim E-bültenleri: Sosyal girişim portalında üyeler tarafından paylaşılan duyurularla interaktif bir şekilde oluşturulan Sosyal Girişim E-bültenleri aylık olarak yayınlanmaya devam edecektir. E-bültenlerde sosyal girişimcilikle ilgili haberler, duyurular ve yeni yayınların yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren sosyal girişimlere de yer verilecektir.
•Tematik Seminerler: Sosyal girişimcileri ve sosyal girişimci adaylarını ilgilendiren konular arasından seçilecek temalarda uzmanların katılımıyla düzenlenecek tematik seminerlerle bilgi ve deneyim paylaşımına ek olarak ba alanda çalışan kişilerin bir araya gelmesi için de fırsat yaratılacaktır.
•Kamu Kuruluşlarına Yönelik Bilgilendirme Seminerleri ve Savunuculuk Çalışmaları: Proje süresince ilgili kamu aktörleri ziyaret edilerek sosyal girişimcilik alanındaki gelişmeler konusunda bilgilendirilecektir. Kamunun sosyal girişimlere sağlayabileceği destekler ve bu desteklerin çerçevesi konusunda uzmanların katılımıyla çalışma toplantıları ve seminerler düzenlenecektir.
•Medya Bilgilendirme Toplantıları: Sosyal girişim modeli ve Türkiye’de görülen örnekleriyle ilgili bilgiler medya aracılığıyla daha geniş kitlerle paylaşılacak ve konuyla ilgili farkındalık artırılacaktır.