Haberler

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Projesi 2. Aşaması Hakkında

British Council tarafından desteklenen ve ilk ayağı 2009-2010 döneminde tamamlanan “Sosyal Girişimcilik Projesi” faaliyetleri ile Türkiye’de sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi, sosyal girişimcilik modeli ile ilgili farkındalık yaratılması ve sosyal girişimcilerin paylaşım alanı olarak kullanabilecekleri sosyal girişim portalının oluşturulması gibi hedefler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda elde edilen deneyim; ülkemizde sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmaların geliştirilmesinin önemini ortaya koymuştur.

Bu kapsamda TÜSEV, “Sosyal Girişimcilik Projesi”ni British Council desteği ve işbirliğiyle 2011 yılı boyunca sosyal girişimlerle ilgili farkındalık yaratılması ve bilgi paylaşımı, sosyal girişimcilerden oluşan ağın geliştirilmesi ve sosyal girişimler için yasal ve mali altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülmeye devam etmiştir.

Projenin ikinci döneminde gerçekleştirilmiş faaliyetler şunlardır:

– Sosyal Girişim Broşürü: Sosyal girişim modeli ve bu modelin Türkiye’deki uygulamaları ile ilgili içerdiği bilgilerle Türkiye’de sosyal girişimlerin teşvik edilmesini ve sosyal girişim portalının tanıtılmasını hedefleyen broşür hazırlanarak paydaşlarla paylaşılmıştır. Sosyal girişim broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

– E-bülten: Sosyal girişim portalı üyeleri tarafından interaktif bir şekilde oluşturulmuş ve iki haftada bir yayınlanan Sosyal Girişim e-bülteni okuyucularını sosyal girişimler ile ilgili konulardan haberdar etmenin yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde kurulmuş sosyal girişimler hakkında bilgi vermiştir. E-bültenlere ulaşmak için tıklayınız.

– Sosyal Girişim Toplantıları: Sosyal girişimcileri ilgilendiren konular arasından seçilen ve iki ayda bir gerçekleşen Sosyal Girişim toplantıları ile sosyal girişimciler ve sosyal girişimci adayları bir araya gelerek kendi alanlarındaki gelişmeleri tartışma ve birlikte fikir üretme fırsatı bulmuşlardır.

– Odak Grup Danışma Toplantısı: Sosyal girişimcilerden oluşan bir grupla sosyal girişimlerin karşılaştığı yasal ve mali uygulamalardaki sorunlar ve kaynak geliştirme ile ilgili zorlukların tartışıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıdan edinilen bilgiler politika belgelerinde yer almıştır.

– Politika Belgeleri: “Sosyal Girişimcilik Projesi”nin birinci ayağında yapılan mevcut durum analizi ile Türkiye’de sosyal girişim modelinin desteklenmesi ve teşviki için yapılması gereken çalışmaların; yasal ve mali altyapının sosyal girişimler için olumlu yönde düzenlenmesi ve kamu ve özel sektörden gelen mali desteğin artırılması yönünde olmuştur. Bu bulgular doğrultusunda mevcut durumu ve TÜSEV’in önerilerini içeren üç politika belgesi hazırlanmıştır. Bu belgeler:

a) Türkiye’deki sosyal girişimlerin karşılaştığı yasal ve mali zorlukları ve bu zorlukların giderilmesi için yapılan önerileri içeren Yasal ve Mali Altyapı Politika Belgesi,

b) Sosyal girişimlere kamu aracılığıyla yapılan mali desteklerin kapsamı ve bu desteklerden faydalanmak isteyen sosyal girişimlerin yaşadığı sıkıntıların aşılması için yapılan önerileri içeren Kamu Mali Desteği Politika Belgesi ve

c) Türkiye’deki sosyal girişimlerin özel sektör tarafından mali destek almada karşılaştığı zorluklar ile bu zorlukların ortadan kaldırılması için yapılan önerileri içeren Özel Sektor Mali Desteği Politika Belgesi’dir.

– Özel Sektör Yuvarlak Masa Toplantısı: Özel sektörden temsilcileri ile bir araya gelinerek özel sektör mali desteği politika belgesinin sonuçlarının anlatıldığı toplantıda, karşılıklı deneyim paylaşımlarının yanı sıra çözüm önerileriyle ilgili görüş alınmış ve gelecek adımlar belirlenmiştir.

– Kamu Yuvarlak Masa Toplantıları: Kamu ile yapılan toplantı iki ana başlıkta gerçekleşmiştir. İlgili bakanlıklardan yetkiliklerle bir araya gelinecek toplantıda sosyal girişimlerin yasal ve mali altyapısı ve  kamu desteği politika belgesinin sonuçları ile ilgili bilgi verilip görüş alışverişinde bulunulmuş ve gelecek adımlar belirlenmiştir.