Haberler

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Konferansı 31 Mart’ta Gerçekleşti

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve British Council ortak çalışmasıyla 2010 yılı boyunca ülkemizde sosyal girişimlerin ve sosyal girişimciliğin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda lobi ve farkındalık yaratılması amacıyla geliştirilen Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Konferansı 31 Mart 2010, Çarşamba günü düzenlenmiştir. Toplantı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 100 temsilciyi bir araya getirmiştir.

Sosyal Girişimcilik Projesi, sosyal sorunlara kalıcı çözümler yaratmayı hedefleyen sosyal girişimciler ve sosyal girişimlerle ortak sorunlar üzerinde birlikte çalışmak, deneyimleri paylaşmak ve çözümler geliştirmek amacıyla hayat buluyor. Uygulandığı diğer ülkelerle bilgi alışverişi imkanı da sunacak olan bu proje, Türkiye’de sosyal girişimciliğin gelişmesi için kararlı adımlar atmayı hedeflemektedir.

British Council Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Direktörü Rosemary Arnott ve TÜSEV Genel Sekreteri Namık Ceylanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik Türkiye ve Birleşik Krallık’ta Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimler adlı paneli ile devam etti. Panel, Birleşik Krallık’ta sosyal girişimlerin gelişmesi konusundaki öncü isimlerden olan ve halen Social Enterprise Europe şirketinde Direktörlük görevinde bulunan Cliff Southcombe’un tecrübelerini ve Birleşik Krallık örneğini anlattığı sunumuyla başladı. Ardından Hülya Denizalp sosyal girişimcilik, dünyadan ve Türkiye’den sosyal girişimci örnekleri, konunun akademik ve toplumsal hatta kazandığı boyutlarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Panelin diğer bir konuşmacısı olan KAMER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat Akkoç ise hem bir sosyal girişimci olarak yaşadığı tecrübeleri, hem de 1997’de şirket olarak kurulan KAMER’in bir sosyal girişim olarak geçirdiği evreleri katılımcılarla paylaştı.

Konferansın ikinci oturumu Türkiye’den İyi Örnekler Sosyal Girişimcilik Platformu’ndan Şeyda Taluk tarafından modere edildi. Van’da inci kefalinin verimli avlanmasını sağlayarak bu türün kaybolmasının önüne geçen Prof. Dr. Mustafa Sarı, ülkemizdeki az sayıda kar amacı gütmeyen şirketten biri olan Mikado Danışmanlık’ın kurucusu ve Gelecek Daha Net Projesini hayata geçiren Serra Titiz ve engellilerin sanat ve spor ile sosyal entegrasyonu konusunda çalışmalar yapan Alternatif Yaşam Derneği kurucusu Ercan Tutal panelin konuşmacılarıydı. Konuşmacılar sosyal değişim yaratma yolundaki öykülerini paylaşarak, bu yolda edindikleri gözlemleri ve tecrübeleri katılımcılarla paylaştılar. Sürdürülebilir sosyal etkinin yaratılmasının önündeki temel engeller ve bu engellerin ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri ise panelin diğer bir ana tartışma konusuydu.

İki panelin ardından özel sektör sosyal girişimcilik etkileşimi ve kamu sosyal girişimleri nasıl destekleyebilir konulu iki atölye çalışması yapıldı. Sosyal girişimler ve sosyal girişimlere kamu ve özel sektörün yaklaşımlarının tartışıldığı bu çalışmaların sonuçları yakın zamanda web sitemizde yayımlanacaktır.