Yayınlar

Türkiye de Hayırseverlik Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet: Cumhuriyet Dönemi Vakıfları ve Vergi Muafiyetine Sahip Vakıfların Mali Analizi

Araştırma faaliyetleri, TÜSEV bünyesinde, 2004 yılında yürütülmüş, 2005 yılında ise araştırma bulgularının rapor haline getirilmesi tamamlanmıştır. Proje, Ford Vakfı sponsorluğunda Türkiye, Tanzanya, Hindistan, Mısır, İngiltere ve Endonezya’da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, ülkemizde bireysel ve kurumsal bağışların ortaya çıkarılması, Türk vakıflarının karşı karşıya kaldıkları zorluk ve engellerin boyutunun belirlenmesi ve Türkiye’de sosyal adalet için hayırseverlik potansiyelinin anlaşılıp ölçülmesinin hedeflenmiştir.

Yazar: Davut Aydın

Türkiye de Hayırseverlik Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet: Cumhuriyet Dönemi Vakıfları ve Vergi Muafiyetine Sahip Vakıfların Mali Analizi

Raporu İndirin