Haberler

Türk Vakıfları Avrupa Vakıf Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (European Foundation Centre-EFC) 31 Mayıs-4 Haziran 2010 tarihlerinde Brüksel’de ilk kez düzenlediği Avrupa Vakıf Haftası kapsamında önde gelen vakıflarımız bir araya gelerek “Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek” başlığı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir.

TÜSEV öncülüğünde hazırlanan etkinlikler Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı mali desteği ile hayata geçirilmiştir.

Etkinliklere Türkiye’den Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Mess Eğitim Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı ve Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı temsilcileri de katılmıştır.

Etkinlikler Avrupa’da vakıflarımızın görünürlüğünü arttırmayı, çalışmalarını tanıtmayı ve AB üyelik sürecinde vakıflarımızın rolünü vurgulamayı ve pekiştirmeyi hedeflemiştir.

Vakıf Haftası boyunca vakıflarımızın yoğun etkinliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

31 Mayıs 2010, TÜSİAD Daveti

TÜSİAD Brüksel Temsilciliği Avrupa Vakıf Haftası’na katılan Türk vakıf temsilcilerini 31 Mayıs akşamı gerçekleştirilen bir davette ağırlamıştır. TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası ve TÜSİAD Brüksel ekibi ile Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili değerlendirmeler yapılırken vakıfların AB üyelik sürecindeki rolleri tartışılmıştır.

31 Mayıs-4 Haziran 2010, STAND: Türk Vakıfları Köşesi

Vakıf Haftası kapsamında EFC tarafından hazırlanan fuar alanında beş gün süreyle vakıflarımızın tanıtım materyalleri, videoları ve yayınları sergilenmiştir. Stand ziyaretçileri ile Türk vakıfları hakkında bilgi paylaşılırken, Türkiye’de çalışmak ve vakıflarla ortaklık yapmak isteyen çok sayıda kuruluşun sorularına cevap verilmiştir. Vakıf materyalleri ayrıca EFC sergi alanında da katılımcılarla paylaşılmıştır.

1 Haziran 2010, PANEL VE RESEPSİYON, Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek

Vakıf Haftası kapsamında 1 Haziran 2010 günü 10.00-13.00 saatlerinde Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek (Turkish Foundations: An Old Tradition in Service of New Horizons) başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder’in moderatörlüğünü yaptığı panele Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Nurdan Şahin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, Sabancı Vakfı Programlar Yöneticisi Filiz Bikmen Bugay ve Stiftung Mercator Proje Direktörü Rana Aydın konuşmacı olarak katılmıştır.

Panelde konuşmacılar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta vakıfların odaklandığı ana sorunlara, çalışmalarına ve ülkenin kalkınmasında vakıfların oynadığı rollere, vakıf sektörünün geleceğiyle ilgili vizyonlarına, AB üyelik sürecinde vakıfların ve bir bütün olarak sivil toplumun etkisine değinmişlerdir.

Katılımcılar soru cevap bölümündeki yorumlarında Türkiye’de vakıfların modernleşmedeki rolünün Ortadoğu ülkeleri için bir rol-model olabileceğine ve bu nedenle bilgi paylaşımının arttırılmasının gerektiğine, kadınlar, gençler ve engellilerin güçlendirilmesi ve böylece sosyal kalkınmanın sağlanmasında vakıfların rolüne ve bu alanda Avrupalı vakıflarla daha fazla işbirliğinin gereğine değinmişlerdir.

Etkinliğe AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp ve Avrupa Parlamentosu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi Anna Maria Corazza Bildt ile birlikte Avrupa Komisyonu, Brüksel merkezli sivil toplum ağları ve çeşitli vakıflardan temsilciler de katılmıştır.

Paneli mini-konser eşliğinde gerçekleştirilen bir resepsiyon takip etmiştir.

2 Haziran 2010, ÖZEL ZİYARETLER

2 Haziran günü Türk vakıfları heyeti bir dizi ziyaret gerçekleştirmiştir. Avrupa Konseyi Genişleme Müdürlüğünden Fernando Criado Alonso, Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle’nin Kabine Üyesi Rudiger Boogert, Genişleme Genel Müdürlüğü (DG Enlargement) Türkiye Masası yetkilileri ile Türkiye’nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp’e ziyaretler yapılmıştır. Ziyaretlerde AB yetkilileri ile vakıflarımız arasında daha etkin bir bilgi akışının sağlanması gereğine dikkat çekilmiştir.

Teşekkürler

Verdikleri mali destek ile etkinliklerin en başarılı şekilde gerçekleşmesini sağlayan Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı’na, ve organizasyon desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na ve TÜSİAD Brüksel Temsilciliği’ne teşekkürlerimizi sunarız.