Haberler

Toplantı: Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet Araştırma Raporu Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

TÜSEV, Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet isimli yayınını düzenlediği tanıtım ve tartışma toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. Araştırmayı projenin araştırmacı ve rapor yazarlarından Doç. Dr. Ali Çarkoğlu tanıttı. Araştırma faaliyetlerinin TÜSEV bünyesinde, 2004 yılında yürütüldüğünü, 2005 yılında ise araştırma bulgularının rapor haline getirilmesinin tamamlandığını belirten Çarkoğlu, araştırmanın Ford Vakfı sponsorluğunda Türkiye, Tanzanya, Hindistan, Mısır, İngiltere ve Endonezya’da gerçekleştirildiğini ekledi. Çarkoğlu, proje kapsamında, ülkemizde bireysel ve kurumsal bağışların ortaya çıkarılması, Türk vakıflarının karşı karşıya kaldıkları zorluk ve engellerin boyutunun belirlenmesi ve Türkiye’de sosyal adalet için hayırseverlik potansiyelinin anlaşılıp ölçülmesinin hedeflendiğini açıklayıp; araştırmanın çarpıcı bulgularına değindi.

Toplumsal değişimlerle uğraşan reform ve girişim gruplarının, Türkiye’deki hayırseverlik olgusunu ve sosyal ve ekonomik adaletsizliklerin nedenlerini kökten çözmeyi amaçlayan STK girişimlerine yönelik daha destekleyici bir rol üstlenmelidir. ‘‘Kendiliğinden hayırseverlik’’ olmaksızın, Türkiye’nin bu değişimi sahiplenmesi muhtemelen düşük düzeyde kalacak ve bu durum mevcut değişimin gelecekteki sürdürülebilirliğini tehlikeye atacaktır. Umudumuz, bu çalışmanın bazı temel sorunlara ışık tutması ve zengin bir hayırseverlik geleneği oluşturması ve Türkiye’de ve yaşayan insanların gelecekte daha güçlü olmalarını sağlama yolunda bir başlangıç oluşturmasıdır.

Dört saygın araştırmacının her biri, siyasal bilimler, sosyoloji, ekonomi ve tarih dâhil olmak üzere, alışılmışın ötesinde bir uzmanlık geçmişine sahiptir. Bu çalışmalar mutlaka birbirlerine dayandırılacak biçimde planlanmamış olsa da, elde edilen sonuçlar arasında önemli ölçüde bir bütünlük gözlemlenmektedir.

Araştırmacılar:

Murat Çizakça İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde tam zamanlı profesördür. Doktora derecesini 1978 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nden almıştır. Osmanlı ekonomisi tarihi, karşılaştırmalı iş ortaklıkları tarihi, İslam dünyasındaki hayırseverlik (filantropi) örgütlerinin tarihi, İslami bankacılık ve iktisat üzerine çok sayıda çalışmaları vardır. İngilizce ve Türkçe olarak 6 kitap ve 45 makale yayınlamıştır. Berlin İleri Çalışmalar Enstitüsü’nde (Wissenschaftskolleg zu Berlin, 1997-98) misafir araştırmacı olmuştur ve şu anda İtalya, Prato’da Datini Ekonomik Tarih Enstitüsü Bilimsel Komitesi üyesidir. 01.10.1997 tarihinde, YÖK tarafından “Uluslararası Tanınmış Araştırmacı” olarak tanınmıştır. İktisat, işletme ve finans tarihi, medeniyetler tarihi ve ekonomi üzerine dersler vermektedir.

Ali Çarkoğlu Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini, 1993 yılında Binghamton Üniversitesi – State University of New York’tan almıştır. Araştırma alanları; seçmen eğilimleri, siyasi partiler, kayıtdışı sektörün ekonomi politikası ve yolsuzluk, Türkiye ve Ortadoğu’da su sorunu ve bölgesel kalkınma konularıdır. “Middle Eastern Studies”, “Political Studies”, “European Journal of Political Research”, “Turkish Studies”, “New Perspectives on Turkey” ve “Electoral Studies” dergilerinde yayınları vardır. Türkiye politikası, karşılaştırmalı siyasi partiler ve çıkar grupları, biçimsel modelleme, araştırma metodları ve istatistik dersleri vermektedir.

Fatoş Gökşen. Doktorasını Pennsylvania Üniversitesindeki Annenberg İletişim Okulunda, Kitle İletişimi konusunda yapmıştır. Uluslararası Sağlık ve Gelişim İletişimi Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütünde çalışmıştır. Kadınlar, okur-yazarlık oranları, sağlık ve medya, çevre sosyolojisi, sosyal adalet ve sivil toplum konuları ilgi alanlarıdır. Sağlık iletişimi, çevre sorunlarının siyasal ekonomisi ve Türkiye’de çevresel tutum ve davranışlar konularında çeşitli makaleleri bulunan Gökşen, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir.

Davut AYDIN 1972 yılında Eskişehir İşletme ve İktisadi Bilimler Akademisinden dereceyle mezun olmuş ve aynı yıl muhasebe kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1974-1977 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans-Muhasebe dalında yüksek lisans yapmıştır. Doktorasını l978 yılında sunduğu “Finansal Aracı Kurumlar Açısından Finans Kurumları Üzerine Bir İnceleme” (1963-1975 Döneminde Türkiye’deki Mevcut Durum) teziyle almıştır. 1984 yılında doçent ve 1992 yılında profesör olan Davut Aydın’ın özellikle dernekler ve vakıflar konusunda çok sayıda araştırması, makaleleri ve sunumları bulunmaktadır.

Proje Koordinatörü: Rana Zincir