Yayınlar

STK Yönetişim Rehberi

Yönetişim kavramına ilişlkin bugüne kadar birçok çalışma yapılmış, özellikle Avrupa ve ABD’de sosyal ekonomi sektörü olarak tanımlanan sivil toplum alanının iş ve işlemleri ile iç işleyişlerinde yararlanabilecekleri temel ilkelerin yönetişim olarak belirlenmesinde ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) uygulanmasnda önemli mesafeler kat edilmiştir. Bu çalışmalardan biri de Orta ve Doğu Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Yönetişim Çalışma Grubu’nun A Handbook of NGO Governance adlı yönetişim el kitabı olup, TÜSEV Tarafından STK Yönetişim Rehberi olarak tercüme edilmiş, ve STK’ların kullanımına sunulmuştur. Hareket noktası açıklık, şeffaflık ve hesapverilebilirlik gibi yönetişim temel ilkelerinin oluşturduğu bu rehber örgütlenme özgürlüğünün özüne ve kurumsal demokrasiye yaptığı vurgulamalarla sivil toplum kuruluşu bürokrasisinin düzenleyen ve konsolide eden bir içeriğe sahiptir.

STK Yönetişim Rehberi

Raporu İndirin