Haberler

STK Liderleri Eğitimi Başvuruları Açıldı

TÜSEV, Türkiye Vodafone Vakfı desteğiyle 11-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivil Toplum Liderleri Eğitimi’ni ikinci kez hayata geçirecektir. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) iletişim, anlatıcılık ve kampanyacılık becerilerine katkı sağlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen programın kontenjanı STK’ların ilgili bölümlerinde çalışan 25 katılımcı ile sınırlı olacaktır.

Eğitim Programı ve Yöntem Hakkında

Dört ana modül ve bir açılış atölyesinden oluşan eğitim programı iki tam ve bir yarım gün sürecektir. Sosyal fayda iletişimi konusunda uzman eğitmenler tarafından geliştirilen program, katılımcıların iletişim, anlatıcılık ve kampanyacılık alanlarındaki beceri ve yaklaşımlarını geliştirecek şekilde kurgulanmıştır.

Modüller:

1.    Sivil Toplum ve İletişim

2.    Planlama: İletişim stratejisinin esasları

3.    Uygulama: İletişim faaliyetlerini uygulama becerileri

4.    Değerlendirme: İletişim çalışmalarının raporlanması ve değerlendirilmesi

Eğitim programı, aktif öğrenme ve yaparak öğrenme prensiplerini benimseyen yenilikçi bir kapsam ve işleyiş düşünülerek kurgulanmıştır. Her modül 4 sunum ve 4 uygulama çalışmasından oluşacaktır. Sunumların 15-20 dakika sürmesi ve sunumu takip eden uygulama çalışmalarının da 30-35 dakika sürmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda eğitim süresince, birbirini tamamlayacak ve üzerine eklenecek şekilde 16 sunum ve 16 uygulama çalışması planlanmıştır. Bu sayede katılımcılar her modül sonunda hem konuyla ilgili bilgi edinmiş hem de bilgilerini uygulamış olacaktır.

Eğitim programı ile, katılımcılara temsil ettikleri STK’ların iletişim stratejisini oluşturabilmeleri, kampanya ve iletişim çalışmaları için strateji, uygulama ve değerlendirme yapmalarını sağlayacak bilgi ve araçları öğrenmeleri ve içselleştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Programa katılmak isteyen ve aşağıda yer alan kriterleri karşılayan adayların, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 18:00’e kadar http://goo.gl/forms/MJtdXeUIPQ adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Katılımcı profili:

Programa,

●     Sivil toplum alanında 1-5 sene arasında çalışma deneyimi olan,

●     İletişim koordinatörü, iletişim sorumlusu, iletişim asistanı, halkla ilişkiler koordinatörü, program sorumlusu, direktör ve benzeri pozisyonlardaki STK çalışanları

●     Hedef kitlesi kadın, genç, çocuk ve engelli olan kuruluşlardan temsilcilere öncelik verilecektir.

●     35 yaş altı katılımcılara öncelik verilecektir.

Eğitime tam zamanlı katılım beklenmektedir. Katılımcılar belirlenirken cinsiyet ve yaş dağılımına dikkat edilecektir. İstanbul dışından katılacak STK çalışanları için sınırlı sayıda burs imkanı (ulaşım ve konaklama) bulunmaktadır. Yalnızca başvurusu uygun bulunan adaylarla iletişime geçilecektir.