STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1.Küresel Forumu Gerçekleşti

70 ülkeden sivil toplum, hükümet ve bağış kuruluşları 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşen STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1. Küresel Kongresi (Open Forum for CSO Development Effectiveness) için İstanbul’da biraraya gelerek İstanbul Etkin Kalkınma Prensiplerini ortaya çıkardılar.

New York’ta yapılan Milenyum Kalkınma Hedefleri Zirvesinin yarattığı hayalkırıklığının ardından, sivil toplum temsilcileri kalkınma etkinliği prensipleri stratejisinin belirlenmesi için olumlu bir adım attılar. STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 70 ülkeden temsilcisinin oy birliği ile STK kalkınma etkinliği üzerinde anlaştığını bildirmekten mutluluk dıymaktadır. 200 katılımcıya açılış konuşmasında hitap eden PRIA Başkanı Dr. Rajesh Tandon, Açık Forum sürecini “uygun, acil ve kritik” olarak nitelendirdi.

70 ülkedeki ulusal danışma toplantılarının sonucu olan Kalkınma Etkinliği ilkeleri Küresel Kongrenin ilk iki gününde tartışıldı. Küresel Kongre ilk kez bağışçılar, sivil toplum ve hükümetleri ulusal danışma toplantılarının sonuçlarını değerlendirmek üzere biraraya getirerek süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul prensipleri sivil toplumu gelecek yıl Güney Kore’de yapılacak Üst Düzey Forum sürecinde ynlendirecek ve bilgilendirecektir.

İstanbul ilkeleri; Türkiye, Endonezya, İrlanda, Finlanda ve Amerika gibi ülkelerden hükümet temsilcilerinin de bulunduğu toplantının son gününde açıklanmıştır. Kanada Uluslararası İşbirliği Konseyi Yardımlardan Sorumlu Politika Analisti Brian Tomlinson ilkeleri “kural oluşturan ve politik; ulusal, bölgesel ve uluslararası olsun her düzeyde çalışmalarımızı tamamlayan bir araç” olarak tanımlamaktadır.

Açık Forum süreci 2005’te Yardım Verimliliği üzerine Paris Deklerasyonu’na bir cevap olarak sivil toplum kuruluşları olarak başlatılmıştır. Dünyanın her bölgesinden sivil toplum kuruluşları Açık Forum sürecine katılmıştır. İstanbul ilkelerinin kalkınma etkinliğinde şeffaf ve hesapverebilir bir strateji ortaya çıkarması umulmaktadır.

Küresel Kongre’nin İstanbul’da gerçekleşmesi, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Açık Forum’un ortak çalışmasının sonucudur.

İstanbul STK Etkin Kalkınma İlkeleri

1. İnsan hakları ve sosyal adalete saygı ve teşvik
2. Kadınların ve kız çocuklarının haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek
3. Katılım, demokratik sahiplik ve insanların güçlenmesine odaklanmak
4. Çevresel sürdürülebirliği teşvik etmek
5. Şeffaflık ve hesapverebilirliği uygulamak
6. Tarafsız ortaklık ve işbirlikleri yürütmek
7. Bilgi üretmek ve paylaşmak, karşılıklı öğrenmeye destek vermek
8. Olumlu sürdürülebilir değişimi gerçekleştirmeye destek vermek

STK Etkin Kalkınma Açık Forumu ve Küresel Kongre hakkında detaylı bilgi için www.cso-effectiveness.org adresini ziyaret edebilirsiniz.