Yayınlar

Sosyal Kooperatifçilik: Yasal Mevzuat Açısından Avrupa Birliği Örnekleri ve Türkiye’deki Gelişmeler

Sosyal Kooperatifçilik: Yasal Mevzuat Açısından Avrupa Birliği Örnekleri ve Türkiye’deki Gelişmeler bilgi notunda, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve istihdama katılımın desteklenmesi açısından sosyal ekonomi alanında öne çıkan aktörlerden biri olan ve bir sosyal girişimcilik olarak kabul edilen sosyal kooperatifler incelenmiştir. Sosyal kooperatifçiliğin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ve Türkiye’deki uygulamaları, yasal mevzuat çerçevesi ve mevcut verilerin değerlendirildiği bilgi notunda, Türkiye’de sosyal kooperatifçiliğin geliştirilmesi yönündeki girişimler ve alandaki gelişmeler de özetlenmiştir.

Yazar: TÜSEV

Sosyal Kooperatifçilik: Yasal Mevzuat Açısından Avrupa Birliği Örnekleri ve Türkiye’deki Gelişmeler

Raporu İndirin