Haberler

Sosyal Girişimlerle ilgili Her Şey www.sosyalgirisim.org Adresinde

TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliğiyle yürüttüğü “Sosyal Girişimcilik Projesi” sonucunda sosyal girişimlerle ilgili kapsamlı bilgiler içeren, sosyal girişim kurmak isteyenlerin ihtiyacı olan bilgilere ulaşmalarını sağlayan ve bilgi paylaşımını teşvik eden interaktif bir web portalı hazırlanarak erişime açıldı.

Ülkemizde kar amacı gütmeyen şirket veya kuruluş olarak da bilinen sosyal girişimler; özel sektör ve sivil toplumun kesişim noktasında bulunan, sosyal sorunların çözümünde girişimcilik esaslı veya serbest piyasa bazlı yöntemler benimseyen kuruluşlardır. Sosyal girişimler, vakıf veya dernek iktisadi işletmesi, kooperatif, şirket gibi çeşitli tüzel kişilikler olarak faaliyet gösterebilmekte ve gerek yarattıkları sosyal fayda, gerekse istihdama ve ekonomiye katkıları ile önemli bir potansiyel sunmaktadır.

www.sosyalgirisim.org adresinden ulaşabileceğiniz portal sosyal girişimler nedir, nasıl kurulur, nasıl gelişir gibi sorulara cevap veriyor. Ayrıca kullanıcılarına kurdukları sosyal girişimleri tanıtma, duyuru ve kaynakları ekleme, yorum yapma ve gelişmelerden haberdar olma şansı veriyor.

Portalın içeriğinde şu bilgileri bulabilirsiniz:

· Sosyal Girişim: Sosyal girişimlerle ilgili kavramsal çerçeve, sosyal girişimlerin faydaları, çeşitli modelleri, dünyadan ve Türkiye’den çeşitli örnekleri ve sosyal girişimler hakkında sıkça sorulan sorulara bu menüden ulaşabilirsiniz.

· Nasıl kurulur?: Sosyal girişimlerin ne gibi tüzel kişilikler (Vakıf-dernek, kooperatif, şirket) taşıyabileceğine dair bilgiye, her tüzel kişiliğin avantaj ve dezavantajlarına ve ilgili kaynaklara bu menüden ulaşabilirsiniz.

·Araçlar: Sosyal girişim kurmak isteyenlerin faydalanabileceği eğitim, ağ kurma ve fon geliştirme olanaklarıyla ilgili bilgiler bu menüde yer almaktadır. Üniversiteler, ağlar, ödüller, sosyal girişimleri destekleyen uluslararası kuruluşlar, mikro kredi kuruluşları ve kamu kuruluşlarına dair açıklamalar ve iletişim bilgileri yer almaktadır.

· Duyurular: Sosyal girişimler hakkında proje, eğitim, toplantı, yayın gibi duyurulara bu alanda yer verilecektir.

· E-kütüphane: Sosyal girişimler hakkında rapor, makale, kitap, web sitesi gibi önemli kaynaklara bu menüden ulaşabilirsiniz.

· Mikro Blog: Tüm sayfaların alt kısmına en fazla 300 karakter olarak yorumlarınızı ekleyebilir, mikro blog sayfasında tüm yorumları bulabilirsiniz.

Projenin bir diğer çıktısı olan Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu’na ve raporun Yönetici Özeti‘ne de web portalından ulaşmak mümkündür. Rapor, sosyal girişimlerle ilgili kavramsal çerçeveyle birlikte, ülkemizdeki örnekleri ele alıyor. Modelin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri analiz ederken, kısa ve uzun vadede uygulanabilecek çözüm önerilerine de yer veriyor.