Haberler

Sosyal Girişimcilik Seminerleri Gerçekleşti

TÜSEV, British Council destek ve işbirliğiyle 2010 yılı boyunca ülkemizde sosyal girişimlerin ve sosyal girişimciliğin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda lobi ve farkındalık yaratılması amacıyla Sosyal Girişimcilik Projesi yürütmektedir. Bu proje ile, sosyal bir misyonu bulunan bireysel girişimciler ve STK’lara girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile toplumsal değişime olumlu katkıda bulunmalarını sağlamak için bir platform oluşturulması; ilgili paydaşlar arasında sosyal girişim modellerinin tanıtılması ve yaygınlaşmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Ankara’da 21 Eylül 2010 Salı günü ve İstanbul’da 7 Ekim 2010 Perşembe günü özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine yönelik, 22 Eylül Çarşamba günü ise kamu temsilcilerine yönelik birer günlük seminerler düzenlenmiştir. Seminerlere Birleşik Krallık’tan uzmanlar da katılarak tecrübelerini paylaşmışlardır. British Council’in uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını arttırmak ve sosyal girişimciliğe destek olmak amacıyla kurmuş olduğu İngilizce web sitesine ise http://skillsforsocialentrepreneurs.co.uk/ adresinden ulaşıp, siteye kayıt olabilirsiniz.