Haberler

Sosyal Girişimcilik Projesi Devam Ediyor

British Council, 2009-2010’da sosyal girişimcilik alanında İngiltere ve Türkiye arasında ortaklıklar oluşturmak üzere bölgesel bir proje uygulamaya başlamaktadır. Proje, sosyal bir misyonu bulunan STK’lara çevrelerinde fark yaratmalarını; girişim, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile olumlu toplumsal değişime katkıda bulunmalarını sağlamak için bir platform sağlamayı amaçlamakta ve Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve Hırvatistan’da gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda TÜSEV, British Council desteği ve işbirliğiyle 2010 yılı boyunca ülkemizde sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda ilgili paydaşlar nezdinde farkındalık yaratılması amacıyla “Sosyal Girişimcilik Projesi”ni yürütmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır:

– Odak Grup Toplantısı, 17 Mart 2010, İstanbul: Önde gelen sosyal girişimci ve sosyal girişimlerin katılımıyla sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin değerlendirildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda sosyal girişimlerle ilgili bir SWOT (güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi yapılmıştır.

– Saha Gezisi, 24-26 Mart 2010, Londra: Birleşik Krallığa sivil toplum ve kamu temsilcilerinden oluşan bir heyetle çeşitli sosyal girişimlere ziyaretler düzenlenerek sosyal girişim çalışma modelleri ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur.

– Açılış Konferansı, 31 Mart 2010, İstanbul: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Konferansı” başlıklı açılış konferansı 31 Mart 2010 Çarşamba günü düzenlenmiştir. Toplantı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 100 temsilciyi bir araya getirmiştir. Konferansta Türkiye ve Birleşik Krallık’ta Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimler ile Türkiye’den İyi Örnekler başlıklı iki panel ve iki adet paralel atölye çalışması yapılmıştır. Konferansa Social Enterprise Europe Direktörü Cliff Southcombe da katılarak Birleşik Krallık tecrübelerini paylaşmıştır. Detaylar için: http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=530&c=77

– Seminerler: Kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini sosyal girişimcilikle ilgili bilgilendirme amacını taşıyan üç adet seminer düzenlenmiştir.

– Web portalı: Sosyal girişimlerle ilgili tanımlar ve modellerle birlikte çeşitli bilgi kaynakları, linkler ve araçlar içeren www.sosyalgirisim.org adresli web portalı hazırlanmıştır.

– İhtiyaç Analizi Raporu: Türkiye’de sosyal girişimlerin durumu, sosyal girişim örnekleri ve iyi uygulamaları, yasal, mali ve operasyonel olarak sosyal girişimlerin önündeki fırsat ve tehditleri içeren bir rapor yayımlanmıştır. Rapora www.sosyalgirisim.org adresinden ulaşabilirsiniz.