Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri Belgesi Türkçede

Avrupa Konseyi’nin STK’lar konusunda danışma organı olan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (Conference of International NGOs) tarafından Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde Kamu-STK ilişkilerinin geliştirilmesi için hazırladığı Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri (Code of Good Practice for Civil Participation) Belgesi Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmi nitelik kazanmıştı. Belge son halini almasının ardından aralarında Türkçenin de olduğu çeşitli dillere çevrildi.  Sivil katılımın ilkelerini, farklı katılım düzeylerini, karar verme sürecinin aşamalarını bu çerçevede sivil katılımın araçlarını ortaya koyan belgenin çevirisine bu bağlantıdan ulaşılabilir.