Yayınlar

Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler Raporu

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler Raporu’nun ilk bölümünde uluslararası insan hakları hukukunda yer alan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin standartlar ile Anayasa’nın bu kapsamla ne kadar uyumlu olduğu değerlendiriliyor. Raporun ikinci bölümünde örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı olarak ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve adalete erişim konularına yer veriliyor. Son bölümde ise Türkiye hukukunda örgütlenme özgürlüğü ile ilgili yasal düzenlemeler ve öneriler yer alıyor.

Yazar: Gökçeçiçek Ayata, Ulaş Karan

Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler Raporu

Raporu İndirin