Haberler

Sivil Topluma Aktif Katılım Raporu Yayınlandı

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler Raporu yayınlandı. Sivil toplumu ilgilendiren yasal mevzuat konusunda ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma yapıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Gökçeçiçek Ayata ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan tarafından kaleme alınan rapor üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde uluslararası insan hakları hukukunda yer alan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası standartlar ile Anayasa’nın bu kapsamla ne kadar uyumlu olduğu değerlendirilirken, ikinci bölümde örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı olarak ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve adalete erişim konularına yer veriliyor. Son bölümde ise Türkiye hukukunda örgütlenme özgürlüğü ile ilgili yasal düzenlemeler ve öneriler yer alıyor.