Haberler

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Süreçlerine Katılımı için Rehber Yayımlandı

Sivil toplum kuruluşlarının yasama süreçlerine katılımlarını kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan rehberimiz yayımlandı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Süreçlerine Katılımı için Rehber Yasama ile İlgili Temel Kavramlar, Sivil Toplumun Yasama Süreçlerine Katılımı, Paydaş Görüşleri ve Yasamaya Etkin Katılım İçin Öneriler olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. Birinci ve ikinci bölümlerde, bir kanun teklifinin yasalaşma süreci boyunca geçtiği aşamalar, farklı kanun yapım teknikleri, Meclis içindeki istişare organları ve Meclise ait denetim yetkileri adım adım ele alınırken, STK’ların bu bilgileri savunuculuk ve diğer çalışmalarında kullanmalarını kolaylaştıracak pratik bilgilere de yer veriliyor. Rehberin son bölümünde, STK’lar ve parlamento üyeleriyle bu konuda yapılan görüşmeleri merkeze alan, STK’ların yasama ve denetim süreçlerine katılımını artırmak için öneriler bulunuyor. Rehberde ayrıca yasama süreçlerine katılımda kullanılabilecek farklı yöntemler için şablonlar da yer alıyor.

Rehberi aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Süreçlerine Katılımı için Rehber