Haberler

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar Raporu İngilizce Dilinde Yayımlandı  

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar başlıklı raporu İngilizce dilinde yayımlandı. STK’ların katılım süreçlerine dair Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerden seçilen vaka analizi örnekleri eşliğinde uluslararası standartlar ve uygulamalara dair değerlendirmeler sunan rapor söz konusu ülkelerde STK’ların karar alma süreçlerine katılımını destekleyen yöntemleri ve benimsenen ilkeleri de mercek altına alıyor. IgorVidačak tarafından hazırlanan ve Türkiye’de katılım süreçlerinin sürdürülebilir olması ve STK’ların özellikle merkezi düzeydeki karar alma mekanizmalarına daha etkin olarak katılması için elverişli bir ortamın hazırlanmasına destek olmayı amaçlayan rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa