Duyurular

Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinlikleri Hakkında

Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında, 2 Mart 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 3514 sayılı genelgede sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin düzenlenmesine dair temel usul ve esaslar belirlenmiştir.

Genelgenin 9. maddesine göre, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

Yine aynı maddenin devamında, çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik erteleneceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacağı belirtilmiştir.

Ertelenen Dernek Genel Kurulu Toplantılarının 30 Gün İçinde Yapılması Hakkında Önemli Not:

17.11.2020 tarihli 31307 sayılı resmî gazetede yayımlanan, 7256 sayılı kanunla yapılan değişikliğe istinaden, derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre, İçişleri Bakanlığı’nın oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması gerektiği ilan edildiğinden, 01.03.2021 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ertelenen dernek genel kurullarının bir ay içerisinde yapılması gerekmektedir.