Haberler

Sivil Toplum Kuruluşlarının Ekonomik Faaliyetleri Çalıştayı Gerçekleşti

TÜSEV Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) ile birlikte yürüttüğü Sivil Alan İnisiyatifi Projesi kapsamında 15 Aralık tarihinde Ankara’da Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Ekonomik Faaliyetleri konulu bir çalıştay düzenledi. Çeşitli STK ve kamu kurumlarından yaklaşık 30 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, STK’ların ekonomik faaliyetlerine dair uluslararası standartlar tartışıldı. Bu standartlar ışığında Türkiye’de STK’lara tanınan vergi muafiyetleri, kamu yararı ve iktisadi işletme kurmanın avantajları ve dezavantajları gibi konular ele alınarak, Türkiye’deki durumun değerlendirmesi yapıldı.