Sivil Toplum Kanunu Çıkarılması Hakkında

64. Hükümet 2016 Eylem Planı’nda, sivil toplumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair bir çerçeve kanun çıkarılması maddesi yer alıyor.

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecek reformlar bölümünde temel hak ve hürriyetler alanında yapılacak icraatlar arasında bulunan “Sivil Toplum Kanunu çıkarılması” maddesi kapsamında, “sivil toplum kuruluşlarının hukuki statülerinin, kurumsal yapılarının, faaliyetlerinin, kamu kurumları ile ilişkilerinin ve mali kaynaklarının düzenlenmesinin sağlanmasının” hedeflendiği belirtilmiştir. Eylem Planı metnine göre kanunun çıkarılmasından İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili STK’lar da ilgili diğer kurumlar olarak süreçte yer alacaktır.

Eylem Planı’nın açıklamasından bu yana geçen sürede Kanunun içeriği ve sürece ilişkin bir bilgi yayınlanmamıştır. TÜSEV, konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olarak önümüzdeki dönemde gündeme gelecek gelişmeleri iletişim kanalları üzerinden sivil toplum ile paylaşacaktır.

İlgili Eylem Planı kitapçığına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

64. Hükümet Eylem Planı Kitapçığı