Yayınlar

Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014

TÜSEV 2011 yılından bu yana yürütmekte olduğu Sivil Toplum İzleme Projesi aracılığıyla senelik olarak Türkiye’de sivil toplumun durumunu yasal çerçeve, kurumsal kapasite, uluslararası ilişkiler ve araştırma başlıkları altında ele almaktadır. Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu’nun MATRA (Toplumsal Dönüşüm) Fonu tarafından desteklenen Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014’te yasal ve mali ortam, kamu-STK ilişkileri, sivil topluma aktarılan kaynaklar gibi sivil toplumu ilgilendiren konular mercek altına alınmış, güncel veri ve istatistiklere yer verilmiştir. Rapor kapsamında başta STK temsilcileri olmak üzere sivil toplum alanındaki paydaşların görüş ve deneyimleri ile zenginleştirilen vaka analizleri yayınlanmıştır.

Yazarlar: Ayşegül Ekmekci, Burcu Uzer, Hazal İnce, Liana Varon, Selen Lermioğlu Yılmaz, Semanur Karaman, Sezin Dereci, Tevfik Başak Ersen,  Zeynep Balcıoğlu

Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014

Raporu İndirin