Haberler

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Anketi Açıldı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında sivil toplum için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın izlenmesi ve bu alanda yapılan savunuculuk çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanacak olan izleme raporu kapsamında bir anket çalışması yürütmektedir.

Türkiye’deki STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın; Temel Özgürlükler, STK’ların Mali Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği ile Kamu-STK İlişkileri başlıklarında incelendiği bu anketin sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından yanıtlanarak Türkiye’deki ortamın değerlendirilmesi ve uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması, bu raporu daha kapsamlı olarak hazırlamamıza yardımcı olacaktır.

Anket soruları, kuruluş ile ilgili bilgiler, yasal ve mali ortam ile ilgili deneyim ve görüşlerin aktarılacağı şekilde düzenlendiği için bu anketin her kuruluş adına bir kişi tarafından doldurulmasını rica ederiz. Paylaştığınız tüm bilgi ve veriler gizli tutulacaktır.

Anketin tamamlanması ortalama 15 dakika sürecek ve anket 18 Ocak 2019, saat 18:00’e kadar erişilebilir olacaktır.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.