Yayınlar

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2019 Türkiye Raporu

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi, 2019 Türkiye sivil toplum için elverişli ortamı, Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana bölüm altında inceliyor. Rapor, mevcut yasal düzenleme ve uygulamaları incelemenin yanı sıra, reform için öncelikli alanların belirlenmesine rehberlik etmeyi amaçlayan ve STK’lar, hükümet, uluslararası kuruluş ile donörler için politika önerileri ortaya koyan bir yayın olma özelliği taşıyor.

Yazar: Nazlı Türker, Tevfik Başak Ersen

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2019 Türkiye Raporu

Raporu İndirin