Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018 Türkiye Raporu İngilizce Dilinde Yayımlandı

TÜSEV’in, Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018 Türkiye Raporu İngilizce dilinde yayımlandı. İzleme Matrisi metodolojisi kullanılarak hazırlanan raporda sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam, Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi İzleme Matrisi ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlere göre incelendi. Rapor kapsamında ayrıca bu üç temel alana dair daha fazla sayıda STK’nın görüşleri ve deneyimleriyle, sivil toplumun gelişimi için yasal ve mali ortamı elverişli ve destekleyici hale getirilmesinde öncelikli alanların ve potansiyel çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla bir anket çalışması yürütüldü. Rapora ve 125 STK temsilcisinin yanıtladığı anketin sonuçlarına yer verilen Sivil Toplum Kuruluşları Anketi 2018’e aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.