Yayınlar

Sivil Toplum için Elverişli Ortam Bilgi Notu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil Toplum için Elverişli Ortam Bilgi Notu’nda, sivil toplum için elverişli ortam tanımı yapılarak uluslararası politikalarda elverişli ortamın durumu değerlendiliyor.  Bilgi notu kapsamında elverişli ortam ayrıca, belirlenen izleme araçlarında yer alan göstergeler ışığında Yasal Ortam, Kurumsal Kapasite ve Sürdürülebilirlik, Sosyal ve Kültürel Ortam başlıkları altında inceleniyor.

Yazar: TÜSEV

Sivil Toplum için Elverişli Ortam Bilgi Notu

Raporu İndirin