Duyurular

Sivil Toplum Diyaloğu-II:Mikro Hibe Teklif Çağrısı Yayımlandı

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi projesi devamı kapsamında Sivil Toplum Diyaloğu – II başlıklı proje IPA kapsamında sivil toplum kuruluşlarının en fazla dört ay sürecek ve bütçesi 5.000 Euro’yu geçmeyecek projeleri desteklenecektir. Bu Teklif Çağrısının üç adet özel hedefi bulunmaktadır. Bunlar; Avrupa Birliği ülkeleri ve Aday Ülkeler ile Türkiye’deki sivil toplumlar arasında iki taraflı deneyim paylaşımının ve temasların güçlendirilmesi; Türk tarihi ve Türklere ait bilgileri de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’nde daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve Avrupa Birliği’nin dayandığı değerlerinin, işleyişinin ve politikalarının Türkiye’de daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamaktır. Başvuru rehberi ve tüm belgelere buradan ulaşabilir, en geç 31 Mayıs 2011 tarihinde başvurabilirsiniz.