Yayınlar

Sivil Toplum Alanında Yüksek Lisans Programları: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Örnekleri Vaka Analizi

Sivil Toplum İzleme Raporu 2016-2017 kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Alanında Yüksek Lisans Programları: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Örnekleri vaka analizinde, sivil toplum alanına ilişkin akademik çalışmalara dair verilere yer veriliyor ve  belirtilen üniversitelerde yürütülen yüksek lisans programları ve mevcut araştırma merkezlerinin, STK’larda insan kaynağının güçlendirilmesi, STK’ların kurumsal ve savunuculuk kapasitelerinin desteklenmesi başlıkları ve alanda yürütülen akademik çalışmalara katkıları inceleniyor.

Yazar: TÜSEV

Sivil Toplum Alanında Yüksek Lisans Programları: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Örnekleri Vaka Analizi

Raporu İndirin