Yayınlar

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Ekseninde Kamu-STK İlişkileri Vaka Analizi

Sivil Toplum İzleme Raporu 2015-2016 kapsamında hazırlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Ekseninde Kamu-STK İlişkileri vaka analizinde, 3 Aralık 2016’da kabul edilen Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanması ve kabul edilmesi aşamalarında alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları farkındalık artırma ve savunuculuk çalışmalarının etkisi ve Kamu-STK ilişkileri açısından önemi değerlendiriliyor. Vaka analizinde, Ulusal Eylem Planı’nın uygulanmasını takip etmek için STK’lar tarafından yürütülebilecek izleme çalışmalarına ilişkin öneriler de yer alıyor.

Yazar: TÜSEV

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Ekseninde Kamu-STK İlişkileri Vaka Analizi

Raporu İndirin