Yayınlar

Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri

Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri bilgi notunda, örgütlenme özgürlüğü hakkı ve STK’ların kayıt olması ile ilgili uluslararası normlar ve standartlar çerçevesinde dikkate alınması önerilen temel ilkelere yer verilmiştir. Metinde, Türkiye’deki Yabancı STK’ların kayıt ve faaliyet süreçlerine dair değerlendirme ile beraber karşılaştırmalı olarak Batı Balkan ülkeleri, Amerika, Belçika ve Bulgaristan’daki mevcut yasal durum ve uygulamalar da ele alınmıştır

Yazar: TÜSEV

Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri

Raporu İndirin