Haberler

Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri Bilgi Notu Yayınlandı

TÜSEV Atölye kapsamında, örgütlenme özgürlüğü, demokrasi ve çoğulculuk, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü, sivil toplum-kamu işbirliği, sivil toplumun mali kapasitesi gibi üst başlıklar altında Türkiye’de sivil toplumu ilgilendiren önemli konular hakkında çeşitli bilgi notları yayınlanıyor. “Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri Bilgi Notu”nda, örgütlenme özgürlüğü hakkı ve STK’ların kayıt olması ile ilgili uluslararası normlar ve standartlar çerçevesinde dikkate alınması önerilen temel ilkeler yer alıyor. Türkiye’deki Yabancı STK’ların kayıt ve faaliyet süreçlerine dair değerlendirmenin yanı sıra Batı Balkan ülkeleri, Amerika, Belçika ve Bulgaristan’daki mevcut yasal durum ve uygulamaların karşılaştırmalı olarak ele alındığı Bilgi Notu’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.