Duyurular

Önemli Duyuru: Beşinci Dönem Vakıflar Meclisi Seçimleri

5. Dönem (2020-2022) Vakıflar Meclisi seçimleri 29 Aralık 2020 Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasında e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. TÜSEV Temsilciler Kurulu’nun aldığı kararla Vakıflar Meclisi üye adayımız Genel Sekreterimiz Rana Kotan olarak belirlenmiştir.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla bu yıl çevrim içi olarak, e-Devlet üzerinden yapılacak olan seçimlerde oy kullanabilmeniz için gerekli olan hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Seçimde oy kullanacak kişinin (yeni vakıflarda vakfın yönetim organı başkanı, mülhak vakıflarda vakıf yöneticisi, cemaat vakıflarında ise yönetim kurulu başkanı) e-devlet şifresi olması gerekmektedir.
  • Oy verme işlemi sadece belirtilen gün ve saatler arasında yapılacaktır (29 Aralık 2020 Salı günü, 09.00-16.00 saatleri arasında). Seçimin yapıldığı gün oy verme hakkı sadece Vakıf Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı Vakfın Yönetim Kurulu Başkanına aittir ve oy kullanma işlemi e-Devlet üzerinden yapılacaktır.
  • Oy kullanacak vakıf yöneticilerinin tespitinde Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS 2.0) kayıtları dikkate alınacak ve sistemde yer alan vakfın yönetim organı üye bilgileri güncel bilgi olarak kabul edilecektir.
  • Vakıf yöneticilerinin oy verme işleminde sorun yaşamaması için vakıf yönetim organı olmayan veya güncel olmayan vakıflar, Yönetici Değişiklik Bildirimlerini Vakıflar Yönetmeliğinin 15. maddesi doğrultusunda yapması gerekmektedir.

Süreçle ilgili detaylı bilgiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî web sitesinde yayınlanmış olan bu belgeden ulaşabilirsiniz. Oy verme işlemi hakkında sorularınız olması durumunda Mali ve İdari İşler Koordinatörümüz Halil Candan Karademir ile halil@tusev.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.