Duyurular

Olağanüstü Hal Kapsamında STK’ların Depremle İlgili Faaliyetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 128 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 06.02.2023 tarihli depremler sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında STK’ların idari yükümlülüklerine ve yardım toplama faaliyetlerine dair bazı tedbirler alındı.

Merkezleri olağanüstü hal ilan edilen illerde olan veya depremlerin meydana getirdiği hasarları ortadan kaldırmaya yönelik bu illerde faaliyette bulunan dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar, Türkiye’de faaliyet izni bulunan yabancı STK’lar için alınan tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

-Bildirim ve beyannamelerin verilme süresi, 06.02.2023 tarihinden olağanüstü halin sonlanmasına dek durdurulmuştur.

– Genel kurul toplantıları, 06.02.2023 tarihinden olağanüstü halin sonlanmasına dek yapılmayabilir. Olağanüstü hal süresinin sona ermesinin ardından yapılacak ilk genel kurula kadar mevcut organların yetki ve sorumlulukları devam eder.

– Olağanüstü hal ilan edilen illerde Yardım Toplama Kanunu kapsamında izin verilen yardım toplama faaliyetleriyle ilgili bildirim süreleri, 06.02.2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

– Dernekler, 06.02.2023 tarihinden itibaren tüzüklerinde yer alan amaç ve çalışma konularına bakılmaksızın yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunabilirler. Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı sivil toplum kuruluşları da 06.02.2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince faaliyet izni verilen yer ve faaliyet konusuna bakılmaksızın afete ilişkin faaliyette bulunabilirler. Bu faaliyet gerekli hallerde İçişleri Bakanlığınca sınırlandırılabilir.

– Türkiye’de faaliyette bulunma izni olmayan ancak olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşanan afete ilişkin faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına 5253 sayılı Kanunun 5.inci maddesinde yer alan usule ilişkin işlemler beklenmeksizin İçişleri Bakanlığı tarafından olağanüstü hal süresince izin verilebilir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.