Duyurular

Mevzuat Taslakları Görüş ve Önerilere Açıldı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün (STİGM) yürütmekte olduğu Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi I-II kapsamında hazırlanan dört farklı mevzuat taslağı yayınlanarak görüş ve önerilere açıldı. Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama Kanunu Mevzuatı, Gönüllülük Mevzuatı ve STK’lara Sağlanan Vergisel Avantajlar Mevzuatı taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak isteyen STK’lar, STİGM’nin web sitesinde yer alan Taslak Hakkında Görüş ve Değerlendirme Formu’nu doldurarak 02.09.2022 tarihine kadar sti.islemlermevzuat@icisleri.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirler.