Duyurular

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası Hakkında Karar Özeti Yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 6698 sayılı Kanunun 16.ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” Hükmüne göre genel kural olarak kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğü bulunmasına dernek, vakıf ve sendikalar için istisna getiren karar yayınladı.

Yayınlanan karar özetinde, ‘Alınan kurul kararında yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler” ifadesinde veri konusu kişi grubu sınırlı sayma yöntemiyle belirlenmiş olup bu durumda dernek ve vakıflardan sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna kapsamında değerlendirilmiştir.’ ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılı bilgi ve karar özetinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.