Yayınlar

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Kanunu, Macaristan Örneği

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Kanunu, Macaristan Örneği’nde Macaristan Parlamentosu’nun Kamu Yararına Çalışan Kuruluşların toplumdaki rolünü güçlendirmek, bunların kamu yararı gözeten faaliyetlerini geliştirmek, şeffaflık ve sorumluluğu artırmak ve kamuya yararlı genel hizmetlerin sağlanmasında kamu yararına çalışan kuruluşlardan yararlanmak için hükümete rehberlik etmek ya da yol göstermek amacıyla yasalaştırdığı tasarı incelenmiştir.

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Kanunu, Macaristan Örneği

Raporu İndirin