Duyurular

İktisadi İşletmesi Bulunan Vakıf ve Derneklere E-Tebligat Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname ve e-yoklama uygulamasından sonra vergi mükelleflerine yapacağı tebligatları 01.01.2016 tarihinden itibaren “elektronik” olarak yapacağını, 27.08.2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklamıştır. Bu tebliğe göre, 31.12.2015 tarihine kadar vakıf ve derneklerin iktisadi işletmelerinin (sadece iktisadi işletmelerin) imza yetkisi olan veya vekalet verdikleri kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerine aşağıda yer alan formu doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Müracaat yapılmadığı takdirde maliye tarafından usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir. İlgili tebliğ aşağıda yer almaktadır.