Duyurular

İktisadi İşletmesi Bulunan Vakıf ve Derneklere E-Fatura Kullanma ve E-Defter Tutma Duyurusu

Maliye Bakanlığı tarafından 14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli mükellef gruplarına vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla getirilen zorunluluklara ilave olarak elektronik fatura (e-fatura) kullanma ve elektronik defter (e-defter) tutma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı e-fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve yolcu beraberi eşya ihracında e-fatura uygulamasına ilişkin usul ve esasları yeniden belirlemiştir. Bu tebliğ kapsamına giren vakıf ve derneklerin iktisadi işletmelerinin 31.12.2015 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili tebliğ aşağıda yer almaktadır.