Duyurular

Hak Temelli Kuruluşların Son Dönemde Karşılaştığı Hukuki ve İdari Yaptırımlara Dair Açıklama

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) olarak sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek için 1993 yılından bu yana çalışıyoruz. Sivil toplumun güçlenmesi, uzmanlık geliştirdiği alanlarda etkin faaliyetler yürütebilmesi ve toplumsal sorunlara kalıcı çözümler sunabilmesi için aralarında örgütlenme özgürlüğünün de olduğu temel hak ve özgürlüklerin garanti altında olmasını savunuyoruz.

Bu çerçevede, 2006 yılından beri İstanbul’un Tarlabaşı semtinde yaşayanların dışlanma, yoksulluk ve eşitsizlikler karşısında güçlenmeleri ve hakları ile ilgili farkındalık kazanmaları için faaliyette bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin sistematik olarak hedef gösterilmesi ve takip eden süreçte karşı karşıya kaldığı yaptırımlar, örgütlenme özgürlüğünün ve Türkiye’de sivil toplum alanında uzun sürede elde edilen kazanımların tehdit altında olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak aynı dönemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan fesih davası da Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının elverişli bir ortamda çalışmasının önündeki engellerin artmasının yanı sıra, özellikle hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları için sivil alanın giderek daraldığını ortaya koyuyor.

TÜSEV olarak Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin yaşadığı idari ve hukuki süreçler başta olmak üzere, sivil topluma yönelik müdahalelerin takipçisi olmayı ve sivil toplum kuruluşlarına gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz.

TÜSEV Temsilciler Kurulu