Haberler

Financial Action Task Force (FATF) Tavsiye 8 ve İyi Uygulamalar Belgesine Görüş Verdik

FATF’ın geçtiğimiz aylarda görüşe açtığı, kâr amacı gütmeyen kuruluşların terörizmin finansmanında kullanılmasını önlemeye yönelik 8 Numaralı Tavsiyesi ve İyi Uygulamalar belgesine TÜSEV olarak katkı sunarak, 8 Numaralı Tavsiyenin sivil alana etkileri üzerine görüşlerimizi paylaştık. Bu konudaki gelişmeleri takip etmeye, alana birikimimiz doğrultusunda katkı sunmaya ve ilgili paydaşlarımızı bu kapsamda bilgilendirmeye devam edeceğiz.