Duyurular

Elliden Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfında Bulunan İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmeti Alınması ile İlgili Duyuru

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” başlıklı altıncı maddesi ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi” başlıklı yedinci maddesi elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak veya hizmet almayı zorunlu kılacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte 6331 sayılı Kanun’un altıncı maddesi gereğince, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri iş verenleri veya iş veren vekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilir. Detaylı bilgi için kanunun ilgili maddelerinin yer aldığı 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 tarihli Resmî Gazete’ye buradan, yürürlük ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’ye ise buradan ulaşabilirsiniz.