Duyurular

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

1/10/2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83.üncü maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre Dernek Beyannamesinin ‘Üye ve Çalışan Bilgileri’ başlıklı üçüncü bölümünün birinci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmeleri, DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Aynı Yönetmeliğin EK-21’inde yer alan dernek beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı 3’üncü bölümünün birinci sorusu da değiştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.