Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi İstanbul’da Gerçekleşti

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlediği Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi 13 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Atölyeye İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 24 farklı dernekten 25 temsilci katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan’ın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası standartlar ve dernekleri ilgilendiren yasal mevzuat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu atölye kapsamında, TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen dernekleri ilgilendiren mali mevzuatı konu alan bir sunum gerçekleştirdi.