Haberler

Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi Yayımlandı

TÜSEV’in Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi yayımlandı. Sivil toplumu ilgilendiren yasal mevzuat konusunda STK’ların bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi, farklı kanun ve yönetmelik maddeleriyle düzenlenen konuları tek bir kaynak altında derleyerek, uygulama ve yaptırımlar hakkında bilgi sunuyor.

Kuruluş ve işleyiş, üyelik, dernek organları, genel kurul toplantısı, faaliyetler, bağış ve yardım toplama, defter tutma esasları, beyannameler ve bildirimler, iç ve dış denetim, kamu yararı statüsü, şube ve temsilcilik, federasyon, konfederasyon ve platform ile sona erme ve tasfiye olmak üzere 12 bölümden oluşan rehbere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.