Dernekler için 2017 Yılı Beyanname Bildirim Duyurusu

Dernekler yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlülerdir. Beyannamenin Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında yer alan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir. Elektronik ortamda verilen beyannamelerin çıktıların alınarak mülki amirliğe verilmesine gerek yoktur.

Dernek yılın son günlerinde kurulmuş olsa dahi takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar beyannamesini vermesi gerekmektedir. 2017 yılı dernek beyannamesinin son bildirim tarihi 30 Nisan 2018’dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.