Duyurular

Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan İdari Para Cezalarına Dair Genelge

T. C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, yayınladığı genelge ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda yer alan idarî para cezalarının 19 Kasım 2013 tarih ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 artış esas alınarak genelgede yer alan listede gösterildiği şekilde artırıldığını duyurmuştur. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.