Duyurular

Dernek Üyeliğinin Zorunlu Bildirimine İlişkin Yasa Değişikliği Yürürlüğe Girdi

Dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin Dernekler Kanunu’nun 23. Maddesinde yapılan yasa değişikliği, 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, 26.03.2020 tarihli 31080 sayılı (mükerrer) resmî gazetede yayımlanması ile yürürlüğe girdi.  Kanun gereği dernekler bu bilgileri kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlüdür.

Derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabileceği de yine ek bir madde ile yasa değişikliğinde ayrıca belirtilmiştir.

Dernekler Kanununa eklenen geçici madde ile de yasa değişikliğine ilişkin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu bildirim zorunluluğu, 1/10/2018 tarihli ve 30552 sayılı resmî gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile Dernekler Yönetmeliğinin 83. maddesine işlenmiş ve halihazırda uygulanmaktaydı.

Dernekler Yönetmeliğinin 83. maddesinde bildirim süresi 30 gün olarak belirtilmiş olup yürürlüğe giren yasa ile bildirim süresi 45 güne çıkarılmıştır. Normlar hiyerarşisi gereği yasadaki 45 günlük süre uygulanacaktır.

Değişiklik yapan kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.